Scoreboard - GiftAbled
 • Pos.
  Name
  Score
  Duration
 • 1
  Shantanu
  100 %
  131 s
 • 2
  Shivangi Agrawal
  100 %
  186 s
 • 3
  Deepa Narasimhan
  96.67 %
  82.33 s
 • 4
  Eleana
  95 %
  154.5 s
 • 5
  Prabhu Prakash
  95 %
  239 s
 • 6
  Yash Jain
  95 %
  248.75 s
 • 7
  Swati
  92 %
  34.43 s
 • 8
  Agnel kARIYATTIL
  90 %
  99.2 s
 • 9
  Marion
  90 %
  120.67 s