व्यापक दिव्यांग पुनर्वास कार्यक्रम (जनवरी)

व्यापक दिव्यांग पुनर्वास कार्यक्रम (फ़रवरी)

व्यापक दिव्यांग पुनर्वास कार्यक्रम (मार्च)

गि फ्टेबल्ड फा उंडेशन (मई)

व्यापक दिव्यांग पुनर्वास कार्यक्रम (जून)

गि फ्टेबल्ड फा उंडेशन (जुलाई)

व्यापक दिव्यांग पुनर्वास कार्यक्रम(अगस्त)